สายสนับสนุน

 

 

นางสาววิไลวรรณ  อุดหนุน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-mail : wilaiwan.tudtoo@gmail.com

เบอร์โทร : 0833517325

 

 

 


วันที่ : 31 ส.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 1183

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.