ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การให้คำปรึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ช่วงเวลาปรึกษาอาจารย์ (Office hours)  
 

อาจารย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปกกสิณ ชาทิพฮด

-

-

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

อาจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ เกษมสุข

-

-

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

(นักศึกษา รหัส 2557)

16.00 - 17.00 น.

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ชินบุตร

-

(นักศึกษา รหัส 2559)

16.00 - 17.00 น.

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

นางสาวกันยารัตน์ มะแสงสม

-

(นักศึกษา รหัส 2559)

16.00 - 17.00 น.

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

นางสาวพรรณวดี ศรีขาว

-

-

(นักศึกษา รหัส 2560)

16.00 - 17.00 น.

 

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

นางสาวนิโลบล ภู่ระย้า

(นักศึกษา รหัส 2558)

16.00 - 17.00 น.

-

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

นางสาวญาณิกา แสนสุริวงค์

-

-

ชั่วโมงโฮมรูม

12.15 - 13.00 น.

-

-

         

 

 

 


วันที่ : 29 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1096

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.