ตารางอาจารย์ที่ปรึกษา

 

การให้คำปรึกษา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ช่วงเวลาปรึกษาอาจารย์ (Office hours)  
           
อาจารย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด - - ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ - ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐
อาจารย์กันยารัตน์  มะแสงสม - - ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
อาจารย์พรรณวดี ศรีขาว - ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ - ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ ๐๙.๐๐- ๑๖.๐๐
อาจารย์ต่อศักดิ์ เกษมสุข     ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐
อาจารย์นิโลบล ภู่ระย้า   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐     ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐

 


วันที่ : 29 พ.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 972

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277     เบอร์ภายใน 213

facebook :สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

สาขาวิชา ภาษาไทย
 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.