นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

นักศึกษาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 


วันที่ : 23 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1894

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.