ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนการจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

 เลื่อนการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ และจะแจ้งกำหนดวันอีกครั้งผ่าน website และทางโทรศัพท์ หลังวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นี้วันที่ : 2 ส.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 612

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.