ข่าวประชาสัมพันธ์

สุนทรพจน์

 การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ พระบิดาแห่งการจัดการน้ำนำพาไทยให้ยั่งยืน

ณ ห้อง ๑๓๒๐๙  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

ใบสมัคร                        ดาวน์โหลด

เกณฑ์คะแนนเวลา         ดาวน์โหลดวันที่ : 22 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 537

 

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ 0-4297-0277  โทรสาร 0-4297-0277  เบอร์ภายใน  IPPHON 650

facebook: สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรสน.

 Copyright © 2009 Sakon Nakhon Rajabhat University. All rights reserved.